Preskoči na vsebino

MPEZ Ciril Silič

Mešani pevski zbor "Ciril Silič" Vrtojba deluje od septembra 1945 in tako je leta 2005 praznoval častitljivih 60 let. Za svoje delovanje je MePZ "Ciril Silič" Vrtojba v lanskem letu prejel najvišje občinsko priznanje - zlato plaketo.
Zbor je najprej pel v mešani zasedbi, nato je dolga leta deloval kot moški pevski zbor in marsikdaj oral ledino na področju zborovske glasbe na Primorskem, leta 1983 pa se je ponovno preoblikoval v mešanega. Pomembni pevovodje, ki so zaznamovali zbor, so poleg ustanovitelja, Cirila Siliča, po katerem tudi nosi ime, še: Alenka Saksida, Barbara Šinigoj ter glasbena pedagoginja Mojca Sirk, ki je zbor vodila osem let. Novembra 2006 pa je taktirko predala Mileni Prinčič, ki je zbor prevzela z vso profesionalnostjo in odgovornostjo.

V zboru trenutno poje 39 pevcev, ki prihajajo iz različnih krajev Goriške. Repertoar zbora sestavljajo različne pevske zvrsti, poudarek pa je predvsem na umetni priredbi narodnih pesmi.

MePZ "Ciril Silič" Vrtojba zelo rad prepeva na različnih prireditvah širom Slovenije in v zamejstvu. Vsa leta se udeležuje revij Primorska poje in Goriški zbori pojo. Čez leto pripravi vrsto nastopov ob krajevnih in občinskih praznikih. Pobraten je z zborom iz Dobove in zamejskim zborom Rupa-Peč. Ti trije zbori izmenično pripravljajo pevske praznike.

Maja leta 2004, ob sprejemu Slovenije v Evropsko unijo, je z goriškimi zbori ter zbori z italijanske strani meje, sodeloval na koncertu na železniški postaji v Novi Gorici, kjer je predstavil pesmi v slovenskem, italijanskem in furlanskem jeziku. V lanskem letu se je udeležil 1. regijskega koncerta zborov s tematskimi sporedi.

Vsako leto pa se predstavi tudi na gostovanjih v tujini - na Madžarskem, v Nemčiji, Švici, Franciji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter v Italiji, kjer je oktobra 2005 nastopil na reviji polifone pesmi v kraju Montefiore dell`Aso. Konec oktobra 2006 pa je ponovno obiskal Italijo, kjer je v Rimu pripravil samostojni celovečerni koncert, ki ga je, v okviru festivala Millenium in musica, posvečenega spominu pokojnega papeža Janeza Pavla II, pomagalo organizirati slovensko veleposlaništvo v Rimu.

Kljub starostni in poklicni pestrosti pa zbor združuje veselje do petja in zabave, ki ga razdaja tudi svojim poslušalcem.

http://www.cirilsilic.si/