Aktualne objave

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO PREMIČNINE "NADSTREŠEK PRIREDITVENEGA ODRA" Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

Datum: 12-01-2021

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO PREMIČNINE "NADSTREŠEK PRIREDITVENEGA ODRA" Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Kštm Šempeter-Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, zbira ponudbe za prodajo naslednje premičnine:

Nadstrešek prireditvenega odra.

Nadstrešek nima certifikata o uporabnosti.

 

Izhodiščna cena znaša: 1.800,00 EUR brez DDV oziroma 2.196,00 z DDV.

(Cena temelji na podlagi poročila o cenitvi, sodnega cenilca strojev in opreme s certifikatom ASA M&E 121, z dne 26. 8. 2019).

 

Obrazložitev k premičnini:

Predmet prodaje je nadstrešek prireditvenega odra z naslednjimi tehničnimi podatki:

Nadstrešek prireditvenega odra je rabljen. Starost je po oceni cenilca nekje od 30 do 35 let. Konstrukcija nadstreška prireditvenega odra je aluminjaste izvedbe, primerna za obešanje lučne in zvočne tehnike, streha je platnene izvedbe.

Nadstrešek nima certifikata o uporabnosti.

 

KŠTM Šempeter – Vrtojba vabi zainteresirane ponudnike, da na podlagi tega povabila in razpisne dokumentacije predložijo svojo ponudbo.

 

Rok za oddajo ponudb za premičnino je TOREK, dne 26. 1. 2021 do 12.00 ure.

 

Pisne ponudbe je potrebno v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup premičnine – nadstrešek prireditvenega odra« oddati po pošti ali osebno na sedežu KŠTM Šempeter - Vrtojba, KŠTM , Ulica 9. septembra 72, 5290 Šempeter pri Gorici. Upoštevale se bodo le ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na naslov prodajalca.

 

Direktor

Dejan Koglot

Priloge:

- besedilo javnega razpisa

- obrazci razpisne dokumentacije

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

 prodaja-nadstresek.docx

 obarzec-izjava-ponudnika.doc

 obrazec-ponudnik-in-cena.doc

 priloga-usposobljenost-ponudnika.doc

 osnutek-prodajne-pogodbe-nadstresek.doc