Kultura

Predstavitev knjige o športu v Šempetru v letih 1945 -1963

Datum: 02-12-2019

V petek, 22.11. 2019 je bila v dvorani v Vrtojbi lepa prireditev na kateri je KŠTM Šempeter – Vrtojba predstavil knjigo avtorja Vojka Orla o športnem dogajanju v Šempetru v obdobju 1945 – 1963. Športno društvo je v Šempetru zaživelo leta 1947 takoj po priključitvi Primorske k Jugoslaviji. V društvu je delovalo največ osem panog med katerimi se je najbolj uveljavil nogomet.

Nogometne ekipe so, pod imenom Gorica, Železničar Nova Gorica in NK Gorica, dosegale vidne rezultate na prvenstvih in pokalnih tekmovanjih v Sloveniji, na številnih mednarodnih prijateljskih tekmah pa je »Železničar - Gorica« postavljal temelje čezmejnega sodelovanja.

Dokumentacije o aktivnostih tistega časa praktično ni, zato je pričujoča knjiga ena zadnjih priložnosti za zbiranje in ohranjanje spominov še živečih neposrednih akterjev takratnega športnega dogajanja. Zbrani podatki o tekmovalnih dosežkih in dogajanjih na igriščih in zunaj njega, so hkrati tudi poskus analize vloge športa in vpliva na družbeno dogajanje v kraju in širši okolici.

Veliko število udeležencev prireditve je potrditev zanimanja za dogajanja v tistem času, dokaz več je veselje takratnih akterjev ob oživljanju spominov. Prisotni igralci - nogometaši takratnih generacij so prireditvi dali poseben pridih hvaležnosti in ponosa. Čustveno spremljanje dogajanja se je nadaljevalo tudi v bolj sproščenem druženju ob prigrizku.

Lepo bo, če bo tudi knjiga našla pot do bralcev in tako prispevala delček k oživitvi in ohranitvi spominov na čas, ko je bil kraj nesporno središče športnega dogajanja na Goriškem, društvo pa največji tovrstni športni kolektiv Primorske.
Zahvale gredo založniku KŠM Šempeter – Vrtojba za izdajo publikacije, pripravo prireditve in razstavo v avli dvorane ter vsem, ki so projekt podprli in v njem sodelovali.
Vojko Orel

Priloge: fotografije v knjigi –zasebni arhivi akterjev
-fotografije prireditve : foto Robert Pavšič