Koledar dogodkov v Občini Šempeter-Vrtojba


Slike Ravnovesja

Ponedeljek, 01. April 2019 (Dogodek je potekel)
Ob 16:00:00 uri
Datum dogodka: 01.04.2019
Datum konca: 30.04.2019
Ura začetka: 16:00:00
Ura konca: 17:00:00

Slike Ravnovesja

Slike ravnovesja nam kažejo pot, ki je skupna vsem nam, pot, ki nas vodi do združitve z višjim jazom, bogom oz. tisto silo, ki jo ves čas iščemo izven sebe. Vodijo nas k zavedanju sebe, različnih aspektov sebe, od odpiranja srca, soočanja z ''demoni'', ki prebivajo v naši podzavesti, ozaveščanja in transformacije podzavestnih vzorcev, spoznavanja relativnosti ''dobrega'' in ''slabega'', očiščenja karme, do višjih spoznanj, dvigovanja zavesti/zavedanja, preko sveta živali in rastlin do paralelnih realnosti, višjih dimenzij.

Vseh slik je 44 in so osnova za Karte Ravnovesja, s pomočjo katerih lahko dobimo odgovore na vprašanja o sebi.

Leva in desna stran sta enaki, da se s kontemplacijo slike uravnovesita moška in ženska energija v nas, da stopimo iz dualnosti v enost.

Gre za proces transformacije iz človeka v božansko bitje, ki zavestno upravlja s seboj.

Avtorica slik, Ines Linn