Društva v občini Šempeter-Vrtojba

Občani se lahko združujejo v različna društva, za starejše in mlajše občane, ina na mnogih področjih: šport, kultura, umetnost, sociala. 

Na področju športa so v Občini Šempeter-Vrtojba registrirana naslednja društva: Športno društvo Mark, ŠUD Vrtojbica 2001, NTK Iskra-Avtoelektrika, Terpsihora-Plesni center Šempeter-Vrtojba. 

Na področju kulture so v Občini Šempeter-Vrtojba registrirana naslednja društva: Kulturno društvo Tojva, Društvo žena in deklet Šempeter, Društvo žena Vrtojba, Društvo "Otroci lune in sonca" Šempeter-Vrtojba, Kulturno umetniško društvo Šempeter, MePZ "Ciril" Silič Vrtojba, MePZ Vrtojba, Moški pevski zbor Šempeter, Društvo mladih Šempeter, Društvo Zagon 

Na humanitarnem področju delujejo naslednja društva: Rdeči križ, Župnijska Karitas Šempeter, Župnijska Karitas Vrtojba, Društvo DAR-center za pomoč obolelim za rakom, Društvo upokojencev Šempeter, Društvo upokojencev Vrtojba, 

Občina načrtuje ustanovitev amaterske gledališke skupine.

Seznam društev v občini Šempeter-Vrtojba