Pustovanje v Občini Šempeter-Vrtojba

OBVESTILO O ZAPORI 

TRGA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI                                

 V soboto, 22. februarja 2020, organiziramo Pustovanje v Šempetru pri Gorici in sicer sprevod po Trgu Ivana Roba. Na tej prireditvi, ki se bo začela ob 13.00 uri (ob 12. uri se izvede zapora) se s sprevodom otroških mask, nadaljevalo pa se bo s sprevodom odraslih in skupinskih mask vse do 18. ure (odprtje cest ob 19. uri). Za nemoteno in varno izvedbo prireditve je potrebno nekatere odseke lokalnih cest,ulic in parkirišč zapreti za ves promet v času izvedbe prireditve.

 

Na podlagi vloge organizatorja prireditve z dne 20.12.2017 in priložene kopije zemljiškega katastra z vrisano lokacijo prireditvenega prostora nam je KOMUNALA v skladu z 65. členom Zakona o javnih cestah, točka (5) (u.l. RS 29/97) in 73. člena Odloka o občinskih cestah in drugih javnih površinah Občini Šempeter-Vrtojba (U.L.RS št. 59/2008 posredovalo STROKOVNO MNENJE za popolno zaporo parkirišč in dela cest in ulic; ceste Prekomorskih brigad LZ 414071 od Trga I. Roba do semaforiziranega križišča (Goriška cesta)  v dolžini 190,00m, Trg Ivana Roba LZ 414071v celoti, cesto Goriške fronte od Trga I. Roba do povezovalne ceste (bencinski servis). Na odseku ceste Prekomorskih brigad LZ 414071 od banke (hišna številka Prekomorskih brigad 9) do semaforiziranega križišča se dovoli dovoz pustne povorke. N odseku ulice Prekomorskih brigad iz smeri Rožne doline pred semaforiziranim križiščem se pas za leve zavijalce zapre in omogoči levo zavijanje samo vozilom iz pustne povorke. Del Vrtojbenske ceste od Bratuževe ulice do odcepa pri Pošti se začasno enosmerni tok prometa preusmeri v obratno smer.

Popolno zaporo posameznih odsekov ulic in prireditvenega prostora (Trg Ivana Roba ) se izvede v skladu s priloženim elaboratom začasne prometne ureditve. Vso prometno signalizacijo postavi Komunala.

Obvestilo o popolni zapori bomo objavili na krajevno običajen način, na radio Koper in Radio Robin tri dni pred izvedbo zapore.

Hvala  za  razumevanje.

 

Za vse informacije se prosim obračajte na vodjo projekta 041 622 397, Črvič